De kwaliteit van uw onderneming wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit en de inzet van uw medewerkers. Dat gegeven vormt de basis onder het uitgebreide dienstenpakket van Baane Personeel Advies Dienst. Incidenteel of op operationele basis kunnen wij de volgende diensten aanbieden:
begeleiding bij en uitvoering van werving en selectie
begeleiding bij functionerings- en/of beoordelingsgesprekken
begeleiding bij en uitvoering van her-, om- en bijscholing
bemiddeling bij conflicten
advisering bij arbeidsrechtelijke vraagstukken
advisering inzake en toezien op de juiste toepassing van de CAO, de arbeidsvoorwaarden en de sociale wetgeving
Het ondersteunen en adviseren bij vraagstukken op het gebied van sociale verzekeringen o.a. PEMBA, REA en WAO
personeelsadministratie
Eén van de kernpunten van de Arbo-wetgeving is het opstellen en volgen van een deugdelijk verzuimbeleid. Wij kunnen u daarbij ondersteunen met:
het opstellen en invoeren van een verzuimreglement
het uitvoeren van verzuimbegeleiding met daarbij het onderhouden van de contacten met arbodiensten m.b.t. medewerkers en de administratieve afwikkeling van ziekmeldingen
het opzetten van een verzuimregistratie
het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie t.b.v. de Arbodienst en de Arbeidsinspectie
het opstellen en implementeren van reïntegratieplannen t.b.v. de bedrijfsvereniging in samenwerking met de Arbodienst

Afhankelijk van uw specifieke wensen en de aard van uw organisatie kunnen wij voor u een dienstenpakket op maat samenstellen dat volledig is toegesneden op uw onderneming.